مقالات

برگزاری بزرگترین آزمون مربیگری بدنسازی درجه 3
برگزاری بزرگترین آزمون مربیگری بدنسازی درجه 3

این آزمون با بیش از 700 نفز در سال 1401 برگزار شد ...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1327 نفر
برگزاری برزگترین کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در تهران
برگزاری برزگترین کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در تهران

برگزاری کارگاه کار بادستگاه با بیش از 300 شرکت کن...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1210 نفر
IFBB
IFBB

IFBB یکی از سازمان‌های بزرگ در زمینه بدنسازی و فیت...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1085 نفر
برگزاری کارگاه 700نفری کار با دستگاه
برگزاری کارگاه 700نفری کار با دستگاه

.کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در سالن دانشگاه تهرا...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
977 نفر

آخرین مقالات

برگزاری بزرگترین آزمون مربیگری بدنسازی درجه 3
برگزاری بزرگترین آزمون مربیگری بدنسازی درجه 3

این آزمون با بیش از 700 نفز در سال 1401 برگزار شد ...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1327 نفر
برگزاری برزگترین کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در تهران
برگزاری برزگترین کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در تهران

برگزاری کارگاه کار بادستگاه با بیش از 300 شرکت کن...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1210 نفر
برگزاری کارگاه 700نفری کار با دستگاه
برگزاری کارگاه 700نفری کار با دستگاه

.کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در سالن دانشگاه تهرا...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
977 نفر
IFBB
IFBB

IFBB یکی از سازمان‌های بزرگ در زمینه بدنسازی و فیت...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1085 نفر