اخبار

دوره های مربیگری بدنسازی
دوره های مربیگری بدنسازی

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1267 نفر
دوره مربیگری بدنسازی و فیتنس درجه 3 با تدریس ااستاد رامین فرزادی
دوره مربیگری بدنسازی و فیتنس درجه 3 با تدریس ااستاد رامین فرزادی

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1075 نفر
هم اندیشی مربیان بین المللی با حضور مدیر فدراسیون
هم اندیشی مربیان بین المللی با حضور مدیر فدراسیون

این هم اندیشی با حضور دکتر مهدی نصیرزاده برگزار شد...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1016 نفر
اهدا کارت مستر بین الملل برای اولین بار در ایران
اهدا کارت مستر بین الملل برای اولین بار در ایران

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
972 نفر

آخرین اخبار

بزرگترین همایش بین المللی در تاریخ بدنسازی ایران بابرگزاری مربی ایران
بزرگترین همایش بین المللی در تاریخ بدنسازی ایران بابرگزاری مربی ایران

بیشتر ...
۱۴۰۲ سه شنبه ۲۵ مهر
754 نفر
اخرین دوره بین المللی در ایران
اخرین دوره بین المللی در ایران

آخرین دوره بین المللی در مهر ماه ۱۴۰۲برگزار شده و ...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۲۴ مهر
653 نفر
هم اندیشی مربیان بین المللی با حضور مدیر فدراسیون
هم اندیشی مربیان بین المللی با حضور مدیر فدراسیون

این هم اندیشی با حضور دکتر مهدی نصیرزاده برگزار شد...

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1016 نفر
دوره های مربیگری بدنسازی
دوره های مربیگری بدنسازی

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1267 نفر
دوره مربیگری بدنسازی و فیتنس درجه 3 با تدریس ااستاد رامین فرزادی
دوره مربیگری بدنسازی و فیتنس درجه 3 با تدریس ااستاد رامین فرزادی

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1075 نفر
اهدا کارت مستر بین الملل برای اولین بار در ایران
اهدا کارت مستر بین الملل برای اولین بار در ایران

بیشتر ...
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
972 نفر