ویدئو های آموزشی

دوره مربیگری درجه 2 فیتنس و بدنسازی - فیزیولوژی ورزشی

دوره مربیگری درجه 2 فیتنس و بدنسازی - تغذیه ورزشی 31 خرداد

دوره مربیگری درجه 2 فیتنس و بدنسازی - درس آناتومی

دوره مربیگری درجه 2 فیتنس و بدنسازی - طراحی تمرین

دوره مربیگری درجه 2 فیتنس و بدنسازی - حرکت اصلاحی

سمینار فانکشنال فیتنس 28 خرداد ماه دکتر قدرتی

سمینار برنامه نویسی در بدنسازی 28 خرداد ماه دکتر قدرتی

کارگاه کار با ابزار فیتنس دکتر صداقت

کارگاه کار بادستگاه بدنسازی با دکترآقاعلینژاد

سمینار رژیم های نوین تغذیه در دوران حجم و کات

سمینار آشنایی با مکمل های ورزشی با تدریس دکتر موسوی

صفر تا صد مربیگری بدنسازی - 20 خرداد

دوره بین المللی مکمل شناسی - 20 خرداد

درس طراحی تمرین درجه 3 بدنسازی و فیتنس دکترقدرتی

درس طراحی تمرین درجه 3 بدنسازی و فیتنس دکترقدرتی

طراحی تمرین درجه 3 بدنسازی و فیتنس دکتر قدرتی

درس آناتومی درجه 3 بدنسازی دکتر نورزاده

سیستم های تمرینی دوره تخصصی درجه 3 بدنسازی

آناتومی فیتنس دوره تخصصی دوره 3 بدنسازی با تدریس دکتر ارجمند

فیزیولوژی ویژه فیتنس دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی با تدریس استاد امید صالحیان