اخرین دوره بین المللی در ایران

چکیده

آخرین دوره بین المللی در مهر ماه ۱۴۰۲برگزار شده و این دوره زیر نظر فدراسیون بدنسازی و فدراسیون جهانی بوده و اساتید مطرحی همچون دکتر صالحیان دکتر کوثری دکتر سید محمد حسینی و استاد علیپور در آن تدریس و حضور اغتخاری رییس فدراسیون بدنسازی و تدریس بسیارعالیشون رو در این دوره داشتیم

۱۴۰۲ دوشنبه ۲۴ مهر
557 بازدید
اخرین دوره بین المللی در ایران

مربی ایران