بزرگترین همایش بین المللی در تاریخ بدنسازی ایران بابرگزاری مربی ایران

چکیده

۱۴۰۲ سه شنبه ۲۵ مهر
755 بازدید
بزرگترین همایش بین المللی در تاریخ بدنسازی ایران بابرگزاری مربی ایران

بزگترین همایش بین المللی  درایران با برزگاری مربی ایران انجام شد

این دوره زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار شد و رئئیس فدراسیون بدنسازی درباره مضرات دوپینگ و تاثیرات مخرب آن توضیح دادند

اساتید این دوره دکتر صالحیان دکتر خبیری دکتر جبلی تدریس داشتند

7مهر ماه 1402 درتهران

مربی ایران

یزرگترین همایش فدراسیون بدنسازی