درس فیزیولوزی ورزشی دوره تخصصی بدنسازی درجه 3 اصفهان (قسمت دوم)

با تدریس دکتر شکروی