اهدا کارت مستر بین الملل برای اولین بار در ایران

چکیده

۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1099 بازدید
اهدا کارت مستر بین الملل برای اولین بار در ایران

این دوره برای اولین بار در ایران برگزار شد و به مربیان درحه 1

و دمترا تربیت بدنی مدرک بین المللی مستر اهدا شد

بالاترین مدرک بین المللی مدرک مستر است