هم اندیشی مربیان بین المللی با حضور مدیر فدراسیون

چکیده

این هم اندیشی با حضور دکتر مهدی نصیرزاده برگزار شد.در این هم اندیشی مربیان گرامی این فرصت را داشتند تا خواسته ها و نظرات خودرا بیان کنند.

۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1016 بازدید
هم اندیشی مربیان بین المللی با حضور مدیر فدراسیون

این هم اندیشی با حضور دکتر مهدی نصیرزاده برگزار شد.در این هم اندیشی مربیان گرامی این فرصت را داشتند تا خواسته ها و نظرات خودرا بیان کنند.

مربیان بین المللی با زئیس فدراسیون دیدار داشتند و از امتیازات مدرک بین المللی مطلغ شدند

اسامی این دوستان به هیات های بدنسازی اغلام شد و از این به بعد از مربیان استفاده ویژه خواهد شد

مربی ایران