برگزاری بزرگترین آزمون مربیگری بدنسازی درجه 3

چکیده

این آزمون با بیش از 700 نفز در سال 1401 برگزار شد و از تمامی شهرها شرکت کننده داشت لازم به ذکر است اعلام نتایج هر دوره کمتر از یک ماه انجام میشود و مدارک به صورت الکترونیکی داخل سایت فدراسیون بارگزاری میشود

۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1593 بازدید
برگزاری بزرگترین آزمون مربیگری بدنسازی درجه 3

این آزمون با بیش از 700 نفز در سال 1401 برگزار شد و از تمامی شهرها شرکت کننده داشت لازم به ذکر است اعلام نتایج هر دوره کمتر از یک ماه انجام میشود و مدارک به صورت الکترونیکی داخل سایت فدراسیون بارگزاری میشود

مربی ایران